Despre noi

Despre noi

FACTORY 4.0 DIH

Scopul Asociației FACTORY 4.0 – DIGITAL INNOVATION HUB îl reprezintă promovarea și contribuția la implementarea principiilor Industriei 4.0 în România.

Industria 4.0 se concentrează pe crearea de produse, procese și sisteme inteligente, fiind un concept organizatoric fundamentat pe șase principii de bază, respectiv:

 • Interoperabilitate și interconectare: abilitatea mașinilor, a dispozitivelor, a senzorilor și a persoanelor de a se conecta și de a comunica între ele prin „internetul obiectelor” (IoT) sau „Internetul oamenilor” (IoP).
 • Transparența informației: abilitatea sistemelor informatice de a crea o copie virtuală a lumii fizice prin integrarea senzorilor în fabrici.
 • Asistență tehnică: în primul rând, capacitatea sistemelor de asistență de a sprijini oamenii prin agregarea și vizualizarea informațiilor cuprinzătoare pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză și rezolvarea problemelor urgente în cel mai scurt timp. În al doilea rând, abilitatea sistemelor fizice cibernetice de a susține fizic oamenii, efectuând o serie de sarcini care sunt neplăcute, prea extenuante sau nesigure pentru oameni.
 • Decizii descentralizate: abilitatea sistemelor fizice cibernetice de a lua decizii pe cont propriu și de a-și îndeplini sarcinile cât mai autonom posibil.
 • Soluții încrucișate: Interacțiunea operatorului este aceeași, indiferent de tipul arhitecturii sistemului de control. Particularitățile diferitelor fabrici sunt normalizate prin baza de date Cloud. Uniformitatea informațiilor reprezintă principalul beneficiu pentru utilizator și o bază pentru economia companiilor.
 • Modularitatea: abilitatea de a se adapta rapid și fără probleme la schimbările sezoniere și la tendințele pieței.

Obiective

Asociația FACTORY 4.0 – DIGITAL INNOVATION HUB își propune atingerea următoarelor obiective:

 • Promovarea, susținerea și facilitarea parteneriatelor cu organizații guvernamentale naționale și europene, IMM-uri, companii de tehnologie, universități și alte clustere de inovare;
 •  Sprijinirea și asigurarea accesului la resurse pentru proiectele pilot, prototiparea, extinderea, proiectarea, verificarea performanței, testarea, demonstrarea principiilor Industriei 4.0;
 • Dezvoltarea unor programe de instruire pentru a „accelera” adoptarea principiilor Industriei 4.0 pe piața din România, precum și a rezultatelor exploatării, prin organizarea de seminarii, ateliere, conferințe;
 • Consultanță de specialitate, studii tehnice, strategii de digitalizare, arhitecturi de soluții, acces la finanțare / subvenții;
 • Colaborarea cu asociaţii şi alte persoane juridice cu profil asemănător, în vederea realizării scopului propus;
 • Sprijinirea membrilor Asociației în dezvoltarea de proiecte comune.